Maakuntien liitot

Maakuntakaavoitus

Maakuntakaavoitus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999). Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä tarpeelliset aluevaraukset maakunnan kehittämisen kannalta. Yleispiirteinen maakuntakaava ohjaa jäsenkuntien omaa ja tarkempaa kaavoitusta (yleis-, asema- ja rantakaavat) sekä valtion viranomaisten alueidenkäytön suunnittelua ja toteutusta maakunnassa (esim. liikenneverkko- ja muuta infrastruktuuria).

​Maakuntakaavalla sovitetaan yhteen Valtioneuvoston hyväksymät 4-vuotiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Samalla sovitetaan yhteen mm. elinkeinoelämän ja ympäristönsuojelun tarvitsemat aluevaraustarpeet. Maakunnallisen aluevaraus- ja infratruktuurisuunnittelun keskeisiä tarkastelukulmia ovat ihminen, luonto, rakennettu asuin- ja työympäristö, liikenne, energia ja kestävä kehitys niin kansallisesta kuin EU:n näkökulmasta. 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista