Maakuntien liitot

Maakuntien liittojen erityistehtävät

Maakuntien liittojen kahden lakisääteisen päätehtävän lisäksi niillä on monia tehtäviä, jotka painottuvat kunkin alueen omiin erikoispiirteisiin.

Näitä tehtäviä ovat:

  • elinkeinoelämän ja matkailun edistäminen
  • maakunnallisen kulttuuritoiminnan, koulutuksen ja kotiseututyön kehittäminen ja koordinointi
  • maakunnan markkinointi
  • maakunnan julkisten palveluiden yhteispalvelut
  • ympäristö-, liikenne- ja energia- ja asuntoasiain kehittäminen viranomais- ja muussa toiminnassa
  • korkealaatuisen ja viihtyisän elin- ja toimintaympäristön edistäminen
  • maakuntaa koskevat tutkimukset
  • tietoyhteiskunta- ja informaatioteknologiakysymykset
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.