Kuumailmastotyö

Pääkaupunkiseudun kehyskunnista muodostuvissa KUUMA-kunnissa tehdään alueellista ilmastoverkostoitumista. Kuumailmastotyössä pyritään ilmastonmuutoksen hillintään sekä edistämään yhteisen ilmasto-ohjelman tavoitteita.

Verkoston tavoitteena on vähentää vuoteen 2020 mennessä alueen päästöjä 25 % vuoden 2006/2008 tasosta sekä olemaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Toimintakeinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ovat muun muassa energiatehokkuussopimukset, energiakorjaukset kiinteistöihin sekä ekotukihenkilöiden koulutus. Ilmastotekojen on tarkoitus tuoda kustannussäästöjä, joita syntyy esimerkiksi materiaali- ja energiatehokkuudesta.

Alueen ilmastotyöryhmä seuraa ilmastotoimien toteutusta ja onnistuneita tekoja esitellään vuosittain Ilmastokatsaus -raportissa. 

Lue lisää: