Kuntaliiton Brysselin toimisto

Kuntaliiton EU-edunvalvonnan lähtökohtana on Suomen kuntien toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen. Kuntaliitolla on ollut EU-edunvalvontaa tukeva toimisto Brysselissä vuodesta 1992 lähtien. 

Kuntaliiton Brysselin toimiston tehtävänä on tuoda EU-keskusteluihin ja päätöksentekoon Suomen alue- ja paikallishallinnon näkökulmaa sekä tehdä tunnetuksi suomalaisten kuntien toimintaa ja hallintojärjestelmän erityispiirteitä. 

Toimisto pitää yhteyttä EU:n toimielimiin ja muihin yhteistyökumppaneihin, vaikuttaa kansainvälisissä verkostoissa, toimii tukikohtana ja kohtauspaikkana Kuntaliiton asiantuntijoiden ja Euroopan alueiden komitean Suomen valtuuskunnan jäsenille sekä järjestää koulutusta, tapaamisia ja seminaareja EU-asioista.

Toimisto tukee myös Kuntaliiton Suomessa toimivia asiantuntijoita välittämällä ennakoivaa tietoa EU-lainsäädännön ja -ohjelmien valmistelusta sekä vaikuttamismahdollisuuksista.

Kuntaliitto toimii Brysselissä tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisten sisarjärjestöjensä, Euroopan kunta- ja alueliittojen kattojärjestö CEMR:in sekä suomalaisten aluetoimistojen kanssa. Aluetoimistojen tehtävänä on edistää oman alueensa kuntien, maakuntien sekä muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden edunvalvontaa Brysselissä.

Aluetoimistot Brysselissä

Kuntaliiton Brysselin toimiston yhteystiedot

Kuntaliiton Brysselin toimisto sijaitsee EU-instituutioiden läheisyydessä ”Euroopan Kuntatalossa”, joka kokoaa saman katon alle lähes kolmekymmentä alue- ja paikallishallintoa edustavaa kansallisen liiton Brysselin toimistoa sekä eri kaupunkien toimistoa. Talossa toimii myös Euroopan kunta- ja alueliittojen kattojärjestö CEMR.

Kv-tiimi Brysselin toimistossa

Ilari Havukainen, toimiston johtaja, Ilari.havukainen@kuntaliitto.fi

Hanna Muroma, erityisasiantuntija, vihreä siirtymä, hanna.muroma@kuntaliitto.fi 

Aleksis Rentto, korkeakouluharjoittelija, aleksis.rentto@kuntaliitto.fi

Osoite: Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
1000 Brussels, Belgium

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää