EU-rahoitustietoa kunnille

EU-rahoitustietoa kunnille-sivuilta löydät yleistiedon EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmista, yhteisen maatalouspolitiikan ohjelmista sekä yleistiedon EU:n erillisohjelmista ja niiden tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista erityisesti kuntatoimijoiden näkökulmasta.

EU:n ohjelmakausi 2021–2027 - yleiskatsaus

Euroopan unionin ohjelmakausi vuosina 2021–2027 sisältää sekä kansallisesti jaettavia ohjelmaperusteisia kehittämis- ja investointitukia että teemakohtaisia suoraan komissiosta haettavia rahoituksia. Ohjelmakausi on järjestyksessään viides Suomen EU-jäsenyyden aikana. Kauden 2014–2020 päättymistä ja uuden kauden 2021–2027 alkua sävyttää eri ohjelmiin osoitettu elpymisrahoitus koronakriisin vaikutuksista toipumiseen ja uuden kasvun rakentamiseen.

Brysselissä toimivat aluetoimistot

Suomalaiset aluetoimistot Brysselissä tiedottavat EU-asioista ja rahoitusohjelmista sekä edistävät alueidensa toimijoiden näkyvyyttä Euroopan unionissa.

Aluetoimistot Brysselissä:

Kuntaliitto ja EU-rahoitus

Kuntaliiton EU-rahoitusohjelmavaikuttamisen lähtökohtana on varmistaa kuntien äänen kuuluminen keskeisten rahoitusohjelmien valmistelussa, jotta ohjelmarakenteet ja -sisällöt rohkaisevat kuntia osallistumaan EU-rahoitteisiin kehittämisprojekteihin.

Kuntaliitto edistää myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kuntien tietoisuutta EU-rahoitusohjelmista ja niiden tarjoamista kansainvälisistä yhteistyömahdollisuuksista. Tarkempaa EU-rahoitusneuvontaa kunnille on saatavilla esimerkiksi kansallisesta EU-rahoitusneuvontapalvelusta, aluetoimistoilta ja rahoitusohjelmien edustajilta (national contact points).

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää