Alueellisen yhteistyön ohjelmat

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ohjelmilla (Interreg) tuetaan rajat ylittävää (ns. A-ohjelmat), valtioiden välistä (ns. B- ohjelmat), alueiden välistä (ns. C-ohjelmat) ja merentakaisten alueiden välistä (ns. D-ohjelmat) yhteistyötä EU:n sisä- ja ulkorajoilla. Suomi osallistuu A-, B- ja C -ohjelmien toteuttamiseen. Interreg-ohjelmia osarahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).  Suomen EU-saanto on n. 162,7 M€:

  • Rajat ylittävä yhteistyö (A) kohdistuu rajaseutujen kehittämiseen ja integroimiseen
  • Valtioiden välinen yhteistyö (B) käsittää laajempia rajat ylittäviä yhteistyöalueita
  • Alueiden välinen yhteistyö (C) on koko EU:n kattavaa alueiden välistä yhteistyötä, tiedon vaihtoa ja tutkimusta.
     

Ajankohtaista

INTERREG EUROPE: kokemusten- ja tiedonvaihtoa aluekehittämisen tueksi

Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön kautta suomalaiset julkiset organisaatiot ovat voineet vaihtaa kokemuksia ja hakea uusia ideoita alueidensa entistä vaikuttavampaan kehittämiseen jo usealla eri ohjelmakaudella. Suomalaisten organisaatioiden kokemuksia niin hankkeen pääpartnerin tehtävästä, hyvin toimivasta hankekumppanuudesta kuin yhteistyön eri teemoista on nyt koottu kolmelle eri videolle. Kokemuksia tuodaan esille sekä Interreg Europe 2014-2020 että -2021-2027 -ohjelmista rahoitettujen hankkeiden pohjalta.

Videoiden tarkoituksena on esitellä Interreg Europe-ohjelmasta rahoitettua hanketoimintaa ja ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia suomalaistoimijoille sekä kertoa kokemuksia jo päättyneistä ja käynnissä olevista yhteistyöhankkeista. Haastatellut kertovat myös näkemyksiään siitä, miten yhteistyö on tukenut alueidensa kehittämistyötä ja millaisia uusia avauksia sen ansiosta on lähtenyt liikkeelle. Lisäksi esittelyssä on Interreg Europe 2021-2027- ohjelman tarjoama Policy Learning Platform-palvelu, joka tarjoaa erilaisia asiantuntijapalveluja - näistä esimerkkinä mainittakoon Peer Review, jota esitellään tarkemmin yhdellä videoista. Palvelu tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia eri teemoissa kaikille aluekehittämisestä kiinnostuneille.

Videoilla hankekokemuksistaan ovat kertomassa Divya Narang Jyväskylän kaupungilta, Arto Saarinen Hämeen liitosta, Esa Kokkonen Suomen Itämeri-instituutista sekä Harri Kuusela Päijät-Hämeen liitosta. Interreg Europe-ohjelmasta laajemmin kertoo ohjelmasihteeristön edustaja Jason Martinez.

Videot ovat osa Suomen kansallisen yhteyspisteen viestintää, jota toteuttavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Suomen Kuntaliitto yhteistyössä.

Tutustu videoihin:

A-tason yhteistyö: rajat ylittävää rajaseutujen kehittämistä - ohjelmat

 
A-tason ohjelmatOhjelma-alueSuomesta mukanaEU-rahoitus
Interreg Central BalticSuomi, Ruotsi, Viro, LatviaAhvenanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Hämeen, Päijät- Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat

n. 126,6 milj. euroa

tuki-%

Interreg AuroraSuomi, Ruotsi, NorjaLapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat

93,8 milj. euroa

tuki-%

 

B-tason yhteistyö: valtioiden välistä, laajempia alueita kattavaa yhteistyötä

B-tason ohjelmatOhjelma-alueSuomesta mukanaEU-rahoitus
Interreg Baltic Sea RegionSuomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Viro, Latvia, Liettua, Puola, NorjaKoko maa
249,2 milj. euroa
Interreg Northern Periphery and ArcticSuomi, Ruotsi, Irlanti, Norja, Islanti, Färsaaret ja Grönlanti (ohjelmakauden kuluessa mahdollisesti Skotlanti ja Pohjois-Irlanti)Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat
43,6 milj. euroa

C-tason ohjelmat: koko EU:n kattavaa alueiden välistä yhteistyötä, tiedon vaihtoa ja tutkimista

C-tason ohjelmatOhjelma-alueSuomesta mukanaEU-rahoitus
Interreg EuropeEU27, Norja, Sveitsi
Koko maa
379 milj. euroa
Interact
EU27, Norja, Sveitsi
Koko maa
45 milj. euroa
URBACT
EU27, Norja, Sveitsi
Koko maa
80 milj. euroa
ESPON
EU27, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi
Koko maa
48 milj. euroa

Lisätietoa alueellisen yhteistyön ohjelmista on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.