Uskalla Kokeilla -ohjelma

Kokeilujalostamo

Kokeilujalostamo on neljän työpajan sarja, jossa idea jalostetaan konkreettiseksi tekemiseksi. Ideaalisti tavoitteena on löytää kokeilevan kehittämisen keinoin konkreettisia tapoja vastaa suuriin strategisiin haasteisiin tai tarttua kiinni mahdollisuuksiin palastelemalla ne pienemmiksi ja siten helpommin haltuunotettaviksi. Kokeilevaan kehittämiseen kuuluu testaaminen käyttäjillä, sitä harjoitellaan myös Kokeilujalostamossa.

Neljän työpajan sarja muodostaa Kokeilujalostamon. Idean jalostamisessa hyödynnetään nk. Tuplatimanttimallia. Ensimmäisessä työpajassa määritellään ongelmaa tutkimalla sitä laajasti, toisessa työpajassa tarkennetaan mihin halutaan syventyä ja ideoidaan mahdollisia ratkaisukeinoja. Kolmannessa työpajassa rakennetaan prototyyppi, joka testataan käyttäjillä/ asiakkailla. Viimeinen työpaja on työpajasarjan päätöstilaisuus, jossa tiimit pitävät kolmen minuutin hissipuheen, jossa he esittelevät ideansa. Tämän jälkeen muilla tiimeillä on mahdollisuus antaa palautetta ja kysyä tarkentavia kysymyksiä.

Eri vaiheet on esitelty tarkemmin alla olevassa esityksessä. 

 

Tiimin kokoonpanolla ja sitoutumisella on merkitystä

Jotta jalostamokonsepti toimii ja tiimi saa siitä hyödyn irti, on tärkeää panostaa tiimin muodostamisessa kahteen asiaan: 1) Tiimin kokoonpano on riittävän monipuolinen (esimerkiksi Kehittäjä, Asiantuntija, Asiakas, Päättäjä) ja sitä voidaan täydentää tarvittaessa ja 2) koko tiimi sitoutuu olemaan läsnä kaikissa neljässä työpajassa.

Käytännössä olemme huomanneet, että liian pieni tai kapea tiimi jää helposti jumiin ja turhautuu. Laaja-alaisuus ja roolien monipuolisuus avaavat uusia näkökulmia ja laajentavat mahdollisuuksien kirjoa. Samasta syystä tiimin kaikkien jäsenten olisi hyvä päästä paikalle jokaiseen työpajaan.

Jo ennen Jalostamoon tuloa on hyvä nähdä vaivaa

Tiimin muodostamisen lisäksi tärkeää on sitoutua työskentelyyn myös työpajojen välillä. Palvelumuotoiluun kuuluu käyttäjä/asiakasymmärryksen kasvattaminen. Ennen työpajoihin tuloa tiimin kannattaa kerätä paitsi relevantti tutkimustieto käsillä olevasta asiasta ja benchmarkata mitä muut ovat tehneet, myös haastatella niitä ihmisiä, joita asia koskee. Tämä vaatii jalkautumista ja pientä ponnistelua, mutta palkitsee toimivampina ratkaisuina.

Sparrausta kokeilujen edistämiseen

Halutessaan tiimi voi saada Kuntaliiton tai muun sidosryhmän asiantuntijan lisävahvistukseksi tiimiinsä.

Mahdollisesta sparrauksesta sovitaan erikseen prosessin edetessä.

Kokeilujalostamo on osa Kuntaliiton ennakointi-, strategia- ja kehittämismallia.

 

Katso alla oleva esitys kokeilevasta kehittämisestä ja kokeiluhaasteen muotoilusta:


 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista