Yleiset sopimusehdot

Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot

Kuvituskuva: kaksi ihmistä kättelee

Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot (JIT 2015) on hyväksytty 11.9.2015 pidetyssä Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) JHS-jaostossa. JIT 2015 sopimusehdot korvasivat vuodelta 2007 peräisin olleet vanhat JIT 2007 sopimusehdot.

JIT 2015 sopimusehtoja on viimeksi päivitetty 15.5.2018 vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

JIT-ehtoja suositellaan käytettävän kuntien ja kuntayhtymien IT-tuotteita ja palveluita hankittaessa.

JIT 2015 -ehdot koostuvat kymmenestä ehtokokonaisuudesta

Liite 1: Yleiset sopimusehdot

Liite 2: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

Liite 3: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla

Liite 4: Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista

Liite 5: Erityisehtoja palveluista

Liite 6: Erityisehtoja konsultointipalveluista

Liite 7: Erityisehtoja laitehankinnoista

Liite 8: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista

Liite 9: Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä (kokonaan uusi ehtoliite)

Liite 10: Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa

Myös JIT 2007 -ehtojen lopussa olleista sopimusmalleista on luovuttu aiemmin.

Kaikkia ehtoja koskevaa soveltamisohjetta ei ole, vaan ohjeistus on annettu jokaisen ehtodokumentin alussa erikseen.

Kaikkiin ehtoihin on syytä tutustua tarkasti ja harkita aina tapauskohtaisesti niiden soveltumista yksittäiseen hankintaan.

Tietosuoja-asetuksen johdosta tehdyt päivitykset ehtoihin

​EU:n yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin lopullisesti huhtikuussa 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksillä. Asetusta on sovellettu kansallisesti 25.5.2018 alkaen. JHS-suositus ja sen liitteet on päivitetty vastaamaan Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 vaatimuksia. Asetus on sellaisenaan suoraan sovellettavaa oikeutta Suomessa 25.5.2018 alkaen.

Liite 9: Erityisehdot henkilötietojen käsittelystä on kokonaan uusi. Aiemman liitteen 9 (tukimateriaali) numeroksi on muutettu liite 10. Liitteeseen 7 ja tukimateriaaliin ei ole tehty muutoksia. Muut tehdyt sisällölliset muutokset:

 • Suositus: lisätty viittaus tietosuoja-asetukseen, korjattu hankintalain viittaus ja liiteluettelo
 • Liite 1 yleiset ehdot: muutoksia/lisäyksiä kohdissa 1(2), 11(7), 18(3), 19(1)
 • Liite 2 tilaajan sovellukset: muutos käyttöohjeen liitenumerointiin, lisäys kohdassa 9(4)
 • Liite 3 tilaajan sovellukset ei-avoin: kuten edellä
 • Liite 4 ketterät: muutos käyttöohjeen liitenumerointiin, lisäys kohdassa 3(3)
 • Liite 5 palvelut: muutoksia/lisäyksiä käyttöohjeeseen ja kohtiin 3.2(2), 5.6(1)
 • Liite 6 konsultointi: lisäys käyttöohjeeseen (ei muutosta itse ehtoihin)
 • Liite 7 laitteet: ei muutoksia
 • Liite 8 palvelut verkon kautta: muutoksia/lisäyksiä käyttöohjeeseen ja kohtiin 3(2), 11(2), 13(4), 14(1)-(3), 15(1)
 • Liite 9 henkilötiedot: kokonaan uusi
 • Liite 10 tukimateriaali: muutos ainoastaan liitteen numerointiin, ei sisältöön.

Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettavissa hankinnoissa

Kuntaliitto on lisäksi antanut erillisen suosituksen tietosuoja-asetuksen huomioimisesta hankintoja kilpailutettaessa. Ohje on ladattavissa Kuntaliiton verkkokaupasta.

Muualla verkossa

Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot

tags