Sopimukset ja vahingonkorvaus

Rakennusurakan sopimusehdot

Lähtökohtaisesti rakennusurakkasopimuksen osapuolet voivat neuvotella välilleen millaisen sopimuksen tahtovat.

Sopimuksen neuvotteleminen alkutekijöistä lähtien vie kuitenkin paljon aikaa ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, joten yleensä rakennusurakkasopimuksissa hyödynnetään alan toimijoiden neuvottelemia yleisiä sopimusehtoja, kuten rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998), konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 2013) ja rakennustuotteiden yleiset toimitus- ja hankintaehdot (RYHT 2000).

YSE 1998 -ehdot

Varsinaista rakennusurakkaa varten neuvotellut yleiset sopimusehdot ovat nykymuodossaan peräisin vuodelta 1998. YSE 1998 -ehdot eivät ole laki, vaan koonti urakoitsija- ja tilaajapuolen yhteisesti neuvottelemista sopimusehdoista, joita voidaan soveltaa sopimuksen ohella yksittäisissä rakennuttamishankkeissa.

YSE 1998 -ehdot on tarkoitettu sovellettavaksi läpi koko urakkaketjuun, myös sivu- ja aliurakoihin. Niitä käytetään sääntönä elinkeinonharjoittajien väliseen rakennusurakkaan.

Kaikista urakan kannalta tärkeistä asioista kannattaa aina sopia urakkasopimuksessa tai ainakin viitata YSE 1998 -ehtoihin. YSE 1998 -ehtojen soveltamista kannattaa harkita aina tapauskohtaisesti. Ja koska YSE 1998 -ehdot eivät ole laki, voivat osapuolet luonnollisesti tehdä urakkasopimuksen ilman niitäkin, joko kokonaisuudessaan tai osittain. Mikäli YSE 1998 -ehtoja halutaan sopimussuhteeseen soveltaa, täytyy siitä tehdä kirjaus itse sopimukseen.

YSE 1998 -ehtojen soveltamistavat

Sopijapuolet voivat siis joko soveltaa tai olla soveltamatta YSE 1998 -ehtoja sopimussuhteeseensa. Yleisin tapa lienee niiden soveltaminen sellaisenaan, mutta mahdollista on myös niiden soveltaminen osittain, jolloin osa ehdoista otetaan käyttöön ja osa jätetään käyttämättä.

Lisäksi osapuolet voivat soveltaa YSE 1998 -ehtoja tapauskohtaisesti muokattuna, jolloin tiettyjä YSE-ehtojen kohtia muokataan paremmin osapuolten tarkoitusta vastaaviksi.

Tiettyjen ehtojen osalta tämä poikkeaminen pitää tehdä urakkasopimuksessa (mm. vakuuksien määrästä sopiminen, YSE 36 §). Osa ehdoista taas on sellaisia, että poikkeaminen voidaan toteuttaa asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä urakkasopimusta alempanakin olevissa sopimusasiakirjoissa (esim. rakennustuotteiden takuuaika, YSE 10 §).

Mistä YSE 1998 -ehdot löytyvät?

YSE 1998 -ehdot löytyvät ja ovat hankittavissa Rakennustiedon verkkokaupasta:

tags
Palvelusähköposti-symboli
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevissa kysymyksissä.

 
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.