Kirjanpito: Liikelaitoksen ja muun taseyksikön taloudenohjaus

Lakkaava liikelaitos kunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä

​Kunnan liikelaitoksen ja liikelaitoskuntayhtymän lakkauttamisesta päätetään perustamista vastaavalla tavalla. Jos kunnan liikelaitos on lakannut olemasta tilikauden aikana tai esimerkiksi 31.12. ennen tilikauden päättymistä, siitä ei ole kunnan tilinpäätöksessä pakko esittää erillistilinpäätöstä. Oikeiden ja riittävien tietojen näkökulmasta erillistilinpäätöksen laatiminen on kuitenkin suositeltavaa.

Erillistilinpäätöksen perusteella saadaan kunnan tilinpäätökseen tieto liikelaitokselle kertyneistä tuloista ja menoista. Jos liikelaitos on purettu kesken tilikauden, on siitä perusteltua laatia ainakin tuloslaskelma ja tase. 

​Kunnan tilinpäätöksessä (toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa) on lisäksi kuvattava liikelaitoksen vaikutus kunnan tulokseen sekä todettava tapahtuneet toiminnan organisointimuutokset. 

Lakkaavan liikelaitoksen tase yhdistellään kunnan taseeseen rivi riviltä sisäiset erät eliminoiden. Liikelaitoksen tilikauden tulos siirretään osana liikelaitoksen tasetta kunnan taseeseen. Liikelaitoksen tuotot ja kulut on esitettävä tilinpäätöksessä erikseen, ja ne yhdistellään muun kunnan tuottoihin ja kuluihin tilinpäätöslaskelmia laadittaessa.
 
Liikelaitoskuntayhtymän purkamiskirjaukset tehdään jäsenen kirjanpidossa liiketapahtumina, jonka jälkeen eliminoidaan liikelaitoskuntayhtymän ja jäsenen väliset saamiset ja velat.
 
Jos liikelaitos päätetään muuttaa kirjanpidolliseksi taseyksiköksi, voi taseyksikön avaava tase jatkaa liikelaitoksen päättävästä taseesta. Jos taserakennetta muutetaan, tehdään kirjaukset avaavaan taseeseen tase-erien välisenä siirtona.

Liikelaitoksen toiminnan siirto yhtiölle voi tapahtua eri tavoin. Liikelaitos voidaan purkaa ensin, jonka jälkeen peruskunta yhtiöittää toiminnan. Tällöin omaisuus- ja velkaerien siirto sekä luovutusvoitto kirjataan peruskunnalle. Toinen vaihtoehto on, että liikelaitos yhtiöittää toiminnan ja liikelaitos puretaan sen jälkeen. Tällöin omaisuus- ja velkaerien siirrot sekä luovutusvoitto kirjataan liikelaitokselle.