Vesilainsäädännön uudistuksen toimeenpano

Lausunto ympäristöministeriölle 18.4.2011, 1286/90/2011, Vesa Valpasvuo

Ympäristöministeriö on asettamassa hankkeen, jonka tehtävänä on uuden vesilain toimeenpanon ohjaus ja tuleminen. 

Hankkeeseen asetetaan ohjausryhmä sekä kolme projektia seuraavasti:

  • projekti 1 koulutuksen ja ohjeistuksen valmistelu
  • projekti 2 tietojärjestelmiin tehtävien muutosten suunnittelu ja toteutus
  • projekti 3 ulkoisen viestinnän suunnittelu ja toteutus

Ympäristöministeriö pyytää nimeämään oman organisaationsa ehdokkaan vesilain toimeenpanona ohjausryhmään sekä projektiryhmiin niiden alustavat toimeksiannot huomioon ottaen.

Lausunto

Suomen Kuntaliitto esittää vesilain toimeenpanon ohjausryhmään edustajakseen ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuon ja hänen varajäsenekseen lakimies Sampsa Matilaisen.
Kuntaliitto katsoo, että hankkeen projektiryhmissä 1 ja 2 tulisi myös olla joko Kuntaliiton tai kuntakentän edustaja. Kuntaliitto varaa mahdollisuuden nimetä projektiryhmiin 1 ja 2 edustajansa myöhemmin erikseen.

Kuntaliitto esittää, että projektiryhmien kokousasiakirjojen jakeluun tulisi kuulua myös ohjausryhmän jäsenet, jolloin näillä olisi mahdollisuus toimia tarvittaessa projektiryhmän ’virtuaalijäseninä’. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, 
yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö 

Vesa Valpasvuo
ympäristöasiantuntija​

tags