Sosiaali- ja terveysministeriö, 23.8.2013, Dnro 2822/90/2013, Päivi Koivuranta-Vaara

Ehdotus asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

​Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamisesta.

Asetusmuutoksen tarkoituksena on toimeenpanna potilasdirektiivin (2011/24/EU) säännökset lääkemääräysten vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä lääkemääräysdirektiivin (2012/52/EU) säännökset lääkemääräysten vähimmäistietosisällöistä. Osittain muutokset saatetaan voimaan lääkelain muutoksella.

Asetusmuutoksen alkuteksti, jossa luetellaan ehdotettavat muutokset, ei täsmää esityksen kanssa, siitä mm. puuttuu maininta 20 § ja 21 § muutoksista.

Eurooppalaisella lääkemääräyksellä lääke tulee biologisia lääkkeitä lukuun ottamatta määrätä vaikuttavan aineen mukaisesti, mikä poikkeaa vallitsevasta käytännöstä, vaikka nk. geneerinen määrääminen onkin ollut Suomessa mahdollista. Lisäksi eurooppalaiseen lääkemääräykseen tulee merkitä osin eri tiedot kuin kotimaiseen. Tästä johtuen tarvitaan jatkossa erillinen lomake, jonka Kansaneläkelaitos julkaisee. Uusi lomake aiheuttaa kuluja potilastietojärjestelmien käyttäjille eli kunnalliselle terveydenhuollolle. Perusteluissa tässä kohtaa käytetty sanamuoto potilastietojärjestelmien toteuttaja on epäselvä.

Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa eikä muutosehdotuksia asetusluonnoksen varsinaiseen sisältöön. 

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveys  

Sami Uotinen
johtava lakimies, sote-tiimin esimies

tags