Ympäristöministeriö Kalevi Luoma, 8.5.2017, Dnro 375/03/2017

Esitysluonnokset energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta

Esitysluonnokset energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Energiatodistuksesta annettua lakia on tarpeen muuttaa, koska Euroopan komission mukaan todistusta vaativa rakennuskanta ei ole riittävän kattava. Kattavuutta on tarkoitus parantaa lisäämällä todistusvelvoitteen (lain 50/2013 3 §) piiriin yli 50 m2:n väestönsuojat, kasvihuoneet tai eräät muut rakennukset kuten elinkeinotoiminnassa käytettävät loma-asunnoiksi katsottavat majoitusrakennukset. Lakimuutoksessa tehtäisiin lisäksi eräitä tarvittavia terminologisia muutoksia. Näistä keskeisin on ”tyypillisen käytön” muutos ”vakioiduksi käytöksi” rakennuksen laskennallisen kulutuksen määrittelyssä.

Energiatodistustietojärjestelmästä säädetyn lain 3 ja 5 § pykäliä on tarpeen muuttaa edellä mainitun energiatodistusta koskevan lain sisältöön tehtävien terminologiamuutosten takia.

Katsomme, että väestönsuojien lisääminen energiatodistusvelvoitteen piiriin ei sinänsä ole ongelmallista. Todistus tarvitaan uusien suojien rakentamisen yhteydessä. Tilojen myynti ja vuokraus ovat todennäköisesti harvoin eteen tulevia tilanteita.

Kasvihuoneiden osalta energiatodistuksen vaatiminen voi olla epätarkoituksenmukaista. Kyse on ennemminkin teollisuuteen verrattavissa olevista rakennuksista. Teollisuusrakennukset on kuitenkin vapautettu energiatodistusvelvoitteista.

Todistusvelvoitteen piiriin tulisi myös loma-asunnot, joita käytetään majoituselinkeinon harjoittamiseen. Energiatodistusta ei kuitenkaan tulisi vaatia kesäkäyttöön tarkoitetuilta loma-asunnoilta kuten leirintäalueilta tai mökkikyliltä. Esityksen 3 § 2 mom kohta 2) voisi kuulua: ”loma-asumiseen tarkoitettua rakennusta, jota ei käytetä ympärivuotiseen majoituselinkeinon harjoittamiseen”.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Kalevi Luoma
energiainsinööri

tags