Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 6.10.2014, dnro 4129/90/2014, Jukka Hakola

Hallituksen esitykseen 122/2014 vuoden tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi eräiden muiden lakien muuttamiesesta

Kuntaliiton lausunto Hallituksen esitykseen 122/2014 vuoden tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi eräiden muiden lakien muuttamiesesta valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 6.10.2014, dnro 4129/90/2014, Jukka Hakola löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta.

tags