Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 8.10.2014, dnro 4132/90/2014, Jukka Hakola

Hallituksen esitykseen 126/2014 laiksi jäteverolain muuttamisesta

​Kuntaliiton lausunto Hallituksen esitykseen 126/2014 laiksi jäteverolain muuttamisesta valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 8.10.2014, dnro 4132/90/2014, Jukka Hakola, löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta.

tags