Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 22.9.2014, dnro 4016/90/2014, Jukka Hakola

Hallituksen esityksestä kiinteistöverolain muuttamisesta

Kuntaliiton lausunto hallituksen esityksestä kiinteistöverolain muuttamisesta valiovarainvaliokunnan verojaostolle 22.9.2014, dnro 4016/90/2014, Jukka Hakola, löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta.

tags