Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle 12.11.2014, Dnro 5017/90/2014, Taina Väre

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

​Lausunnossaan Kuntaliitto on tarkastellut esityksen sisältämien muutosten vaikutusta sekä kuntien kannalta että tuen hakijoiden eli kuntalaisten ja yritysten näkökulmasta.

Yksittäinen kunta tai kuntayhtymä voi olla hanketukien osalta sekä hanketuen hakijana ja hallinnoijana että osarahoittajana kuntarahoitusosuuksien kautta. Lakiesityksen sisältämät helpotukset hanketukien hallintoon ovat kannatettavia kuntien toimiessa sekä hankehallinnoijana että hankkeiden osarahoittajana.

Tärkeää on, että ko. lain toimeenpanossa, asetuksissa ja maaseutuviraston määräyksissä varmistetaan hallinnollisen taakan keventäminen hanke- ja yritystukien haku- ja maksatusvaiheissa.

Lisäksi on tärkeää, että maaseutualueen määrittely erityisesti kaupunkien kehysalueiden osalta on selkeä, jotta erityisesti yritystukien osalta hakijoiden tasapuolinen kohtelu toteutuu. 

SUOMEN KUNTALIITTO

Taina Väre
Erityisasiantuntija, maaseudun kehittäminen ja pienkunta-asiat

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri