Maa-ja metsätalousvaliokunta 4.4.2017

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Kuntaliitto pitää hyvänä EU:n koulujakelutuen tavoitteita: maataloustuotteiden käytön lisäämistä sekä terveellisten ruokailutottumusten edistämistä tukemalla sekä maitotuotteiden että hedelmien, marjojen ja vihannesten kulutusta kouluissa ja päiväkodeissa. Aikaisemman koulumaitotuen laajentaminen koulujakelutueksi, joka kattaa myös hedelmien, marjojen ja vihannesten käyttöä, on erittäin kannatettavaa.

Suomessa kunnat vastaavat maksuttoman kouluruokailun järjestämisestä, terveellisten ruokailutottumusten edistämisestä ja ruokakasvatuksesta. Koulujakelutuen tavoitteet tukevat myös kuntien lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja ruokakulttuurin edistämistavoitteita. Hyvinvointitavoitteiden lisäksi tarkoituksena on luoda lapsille suhde maatalouteen ja maataloustuotteisiin.

Lakiluonnoksen mukaan tuotteiden valinnassa voidaan huomioida tuotteiden luonnonmukainen tuotantotapa, kausiluonteisuus ja saatavuus, käytettävissä olevan tuen määrä, lyhyet toimitusketjut ja ympäristöhyödyt. Lisäksi valittavien tuotteiden olisi vastattava ravitsemussuosituksia. Kuten lakiluonnoksessa todetaan, lopullinen hankintapäätös tehdään kunnassa. Mikäli kunta painottaa omassa kuntastrategiassaan ja hankinnoissaan lähiruokaa tai luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita, on tarkoituksenmukaista, että myös koulujakelutuen osalta näiden linjausten mukaisia hankintoja voidaan toteuttaa.

Kuntaliitto toteaa, että luonnonmukaisen tuotannon edistäminen ja luomutuotteiden käytön lisääminen on kannatettava asia. Hedelmissä ja vihanneksissa huomattava osa luomutuotteiden tarjonnasta on kuitenkin tuontituotteita. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että koulujakelutukea koskevassa lainsäädännössä tulisi huolehtia, että kotimaiset, sekä tavanomaisesti että luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet, ovat etusijalla. Eli painotus tulisi olla nimenomaan lyhyen toimitusketjun hankinnoissa eli etupäässä paikallisesti ja alueellisesti tuotetuissa tuotteissa varsinkin hedelmien ja vihannesten osalta. Tämä tukisi luontevasti myös koulujakelutuen tavoitetta luoda lapsille suhde maatalouteen ja maataloustuotteisiin. Myös maidon osalta tulisi varmistaa, että kotimainen, sekä tavanomaisesti että luonnonmukaisesti tuotettu maito on etusijalla.

Kuntaliitto on tukenut viime vuosina lähiruoan käytön lisäämistä julkisissa ruokapalveluissa ja on mukana mm. EkoCentrian Lähiruokaa NYT -hankkeessa. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että myös Suomen koulujakelustrategia ja koulujakelutuki tukevat näitä tavoitteita.  

SUOMEN KUNTALIITTO RY

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija                                     

tags