Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle 7.10.2014, dnro 4158/90/2014, Eevaliisa Virnes ja Tero Tyni

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015, erityisesti vanhuspalvelulain toimeenpano ja omaishoidon tilanne

​Lausunto hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015, erityisesti vanhuspalvelulain toimeenpano ja omaishoidon tilanne, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle 7.10.2014, dnro 4158/90/2014, Eevaliisa Virnes ja Tero Tyni, löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta. 

tags