Maa- ja metsätalousvaliokunta 23.9.2014, Dnro 3858/90/2014, T. Hartikainen 22.9.2014

Hallituksen esitys elintarvikelain muuttamisesta (HE 98/2014 vp)

Elintarvikevalvontaa tehdään kunnissa riskiperusteisesti. Nimisuojatuotteiden valvonta ei ole riskiperusteista valvontaa, vaan siinä valvotaan tuotteen nimelle myönnettyä suojaa.

Kuluttajan terveys ei vaarannu vaikka karjalanpiirakka olisikin todellisuudessa riisipiirakka. Kuntien elintarvikevalvonnassa nimisuojaan liittyvän valvonnan käytännön toteutus riskiperusteisen suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä tulee olemaan haastavaa - kuntien valvontaresurssit eivät riitä edes kaikkeen vaadittuun riskiperusteiseen valvontaan. Toisaalta jos tehtävästä säädetään lain tasolla, kunnan edellytetään kohdistavan resursseja myös nimisuojan valvontaan.

Elintarvikelakiin lisätään vuosittain kunnille useita pieniä velvoitteita, joista on vuosien varrella kasvanut paljon valvontahenkilöstöä vaativa ja tarkkaa yksityiskohtaista raportointia edellyttävä tehtävä.  Rakennepoliittisessa ohjelmassa mainitaan yhtenä toimenpiteenä elintarvikevalvonnan ja raportoinnin keventäminen. Nyt lausunnolla oleva elintarvikelain muutosesitys lisää kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen valvontavelvoitteita, mikä tarkoittaa samalla myös lisää kirjaus- ja raportointivelvoitteita. Uudet velvoitteet lisäävät myös tietojärjestelmien päivitystarpeita, joiden kustannuksista kunnat vastaavat. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kunnat voiva periä maksun nimisuojatuotteen valmistamista koskevan ilmoituksen käsittelystä ja suunnitelmallisesta valvonnasta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveydenhuolto

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää