Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Kuntaliiton vastaukset lausuntokyselyyn: 13.4.17
LAUSUNTOKYSELY: Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset (HE, luku 3)