Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 9.6.2014, dnro 2146/90/2014, Marja Lahtinen, MInna Antila

Hallituksen esitysluonnos oppivelvollisuusiän nostamiseksi

​Kuntaliiton lausunto: Hallituksen esitysluonnos oppivelvollisuusiän nostamiseksi 9.6.2014. Lausunto ohessa pdf-liitteenä.

tags