Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle, 4.9.2014, dnro 3637/90/2014, Tarja Myllärinen, Heikki Lunnas ja Reijo Vuorento

Hallituksen vuosikertomuksen 2013 osia...

Eduskunnan hallintovaliokunnan 27.8.2014 lähettämä kirjallinen asiantuntijalausuntopyyntö K 12/2014 koskien hallituksen vuosikertomuksen 2013 osia Selviämistoiminnan ja muun akuutin päihdehuollon kehittäminen, Kuntien valtionosuudet, Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset, metropolialueen eheys ja kilpailukyky sekä julkisen tietohallinnon yhteensopivuus (HaVL 23/2013 sp). 
 

Kuntaliiton tähän lausuntopyyntöön antama lausunto dnro 3637/90/2014, 4.9.2014, Tarja Myllärinen, Heikki Lunnas ja Reijo Vuorento, löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta.

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää