Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 2.10.2014, dnro 4182/90/2014, Sanna Lehtonen

HE 133/2014 vp eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto HE 133/2014 vp eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 2.10.2014, dnro 4182/90/2014, Sanna Lehtonen, löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta. 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää