Eduskunnan talousvaliokunta, Dnro 340/03/2017,

HE 18/2017 vp laiksi yrityspalveluiden asiakastietojärjestelmästä

Esityksen tavoite on lisätä yrityspalveluissa käytettävän tiedon yhteiskäyttöisyyttä julkisissa yrityspalveluissa. Muutos tukee julkisten yrityspalveluiden digitalisoimista ja kustannuste-hokkuutta tietosuojaa vaarantamatta.

Yritystietojen yhteiskäyttö ei koske kuntia tai niiden omistamia kehittämisyhtiöitä. Esitys parantaa edellytyksiä yritystukiin liittyvän päätöksenteon nopeutumiselle, mikä vahvistaa yritysten kehittämisaktiivisuutta ja vahvistaa paikallista elinvoimaa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

tags