Liikenne- ja viestintävaliokunta, 29.3.2017, Dnro 334/03/2017

HE 272/2016 vp Hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamiseksi

Muutosten keskeinen peruste on kirjeiden, sanomalehtien ja aikakauslehtien jakelumäärien pieneminen ja siitä aiheutuvat kustannuspaineet postin toiminnassa. Keskeinen keino kustannuspaineiden hillitsemiseksi on lakiesityksessä ehdotettu yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä jakelu- ja keräilytiheydestä siirtyminen kolmipäiväiseen jakeluun ja keräilyyn lukuun ottamatta alueita, joilla ei ole järjestetty lehtien varhaisjakelua.

Ehdotettu malli on kannatettava. Se antaa mahdollisuuden postitoiminnan harjoittajalle sopeuttaa toimintaansa muuttuneeseen tilanteeseen samalla, kun se mahdollistaa viisipäiväisen sanomalehtien jakelun niillä alueilla, joilla ei ole erillistä varhaisjakelua. Harvaanasuttujen alueiden jakelu ehdotetaan toteutettavaksi yleispalvelun tarjoajan järjestämän hankintamenettelyn kautta. Järjestely tukee useiden toimijoiden kuljetustarpeita yhdistelevien lähilogistiikkaratkaisujen kehittymistä näille alueille, mikä parantaa edellytyksiä jakelukustannusten kurissa pitämiselle harvaan asutuilla alueilla. Jokaisessa kunnassa ehdotetaan edelleenkin ylläpidettäväksi postin toimipistettä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen
johtaja, alueet ja yhdyskunnat 

 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.