Lausunto eduskunnan sosiaali-ja terveysvaliokunnalle 25.4.2014, dnro 1888/90/2014, Jouko Heikkilä

HE 38/2014 vp laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta: Uudistuksen linjaukset ja aikataulu

Kuntaliiton lausunto, 25.4.2014, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, dnro 1888/90/2014, 
HE 38/2014 vp laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta: Uudistuksen linjaukset ja aikataulu, 
asiantuntijakuulemistilaisuus 29.4.2014, Jouko Heikkilä, löytyy pdf-tiedostona Liitteet-osiosta.

tags