Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 12.11.2014, ndro 4598/90/2014, M.Lahtinen, P. Väisänen-Haapanen

HE eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Kuntaliiton lausunto "HE eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta" ohessa pdf-liitteenä.

tags