Lausunto oikeusministeriölle 11.5.2015, dnro 847/03/2015, Heikki Harjula

Käräjäoikeusverkoston kehittäminen (Mietintöjä ja lausuntoja 14/2015)

Oikeusministeriön työryhmä on laatinut ehdotuksen käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi. Käräjäoikeusverkostoa on arvioitu kokonaisuutena, mistä syystä työryhmä ehdottaa muutoksia lähes kaikkien käräjäoikeuksien tuomiopiireihin tai toimipaikkoihin. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista mallia käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi. Työryhmä ei ole asettanut malleja etusijajärjestykseen. Toisen mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 17 ja toisen mallin mukaan 14. Työryhmän tavoitteena on ollut vahvistaa käräjäoikeuksia muodostamalla hallinnollisesti suurempia yksiköitä, jotta työmäärä ja resurssit voidaan jakaa nykyistä tehokkaammin ja tasaisemmin. 

​Työryhmän tuli tehdä ehdotus käräjäoikeusverkoston uudistamiseksi siten, että lainkäytön laatu ja oikeusturvan taso voidaan säilyttää edelleenkin korkealla tasolla nykyisten taloudellisten reunaehtojen vallitessa. Työryhmän tuli ottaa huomioon lisäksi kielelliset oikeudet, kansalaisnäkökulma ja maantieteelliset näkökohdat.

Ehdotuksen tavoitteet ovat sinänsä hyväksyttävät, joskin ne johtavat monien kuntien kohdalla sellaiseen lopputulokseen, jota niiden on vaikea hyväksyä.  Ehdotuksesta pyydetään lausuntoja lähes kaikilta kunnilta. Yksittäisen kunnan kannalta on erittäin merkityksellistä, minkälainen käräjäoikeusverkosto maassa toimii. Kuntien näkemykset ovat ymmärrettävästi oman kunnan asemaa puolustavia. Kuntaliitto on kaikkien kuntien etujärjestö eikä sen vuoksi ota kantaa asiaan enemmälti. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma  
toimitusjohtaja 

Heikki Harjula
johtava lakimies

 

Lisää aiheesta

tags