Ympäristöministeriö 21.4.2016, Dnro 429/03/2016, Kalevi Luoma, Tarja Hartikainen

Kunnan ilmanlaatusuunnitelman sisällön täydentäminen sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksesta

​Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt ympäristönsuojelulain ilmanlaatua koskevan suunnitelman (YSL 145 §) sisältöä täydennettäväksi muotoon: ”Ilmansuojelusuunnitelman tulee sisältää tiedot ilmanlaadun heikkenemisestä sekä liikenteeseen, kotitalouksien puun pienpolttoon ja muihin päästöjä aiheuttaviin toimintoihin kohdistuvat tarvittavat toimet ilmanlaadun parantamiseksi.” Esitystä on perusteltu pienpolton terveyshaitoilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön tekemä hyvin täsmällinen ehdotus kotitalouksien puun pienpolton osalta ei kuitenkaan ole tasapuolinen eikä kohtuullinen verrattuna esimerkiksi väljästi määriteltyyn liikenteeseen tai kaukokulkeutumiin. Pienpolttoa voivat lisäksi harjoittaa muutkin kuin kotitaloudet. Puu ei myöskään ole välttämättä ainoa pienpolton lähde.

Pienpoltto voi olla ajoittain ja paikallisesti tai pitkällä tähtäimellä toimenpiteitä vaativa päästöjen rajoittamiskohde. Kuntaliitto esittää että YSL 145 §:ään tehtäisiin lisäys ”…sekä liikenteeseen, pienpolttoon ja muihin päästöjä aiheuttaviin toimintoihin kohdistuvat tarvittavat toimet ilmanlaadun parantamiseksi.”

SUOMEN KUNTALIITTO

Miira Riipinen  
ympäristöpäällikkö 

Kalevi Luoma
energiainsinööri

tags