Ympäristöministeriö on pyyytänyt Kuntaliittoa nimeämään jäsenen ja varajäsenen jätealan strategiseen yhteistyöryhmään

Kuntaliiton edustajat jätealan strategiseen yhteistyöryhmään

Suomen Kuntaliitto nimeää edustajakseen ympäristöministeriön asettamaan jätealan strategiseen yhteistyöryhmään toimikaudelle 1.4.2017-31.12.2019 jäseneksi erityisasiantuntija Tuulia Innalan sekä varajäseneksi lakimies Nelli Tikan ajalle 1.4.-31.12.2017 ja lakimies Marko Nurmikolun ajalle 1.1.2018-31.12.2019.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen
johtaja,
alueet ja yhdyskunnat

Paavo Taipale
yhdyskuntatekniikan päällikkö

tags