Sosiaali- ja terveysministeriö 9.3.2017, Dnro 152/03/2017

Kuntaliiton lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon vallinnanvapauslainsäädännöksi

 

Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta on käsitellyt sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaa lausuntoluonnosta 28.2.2017 ja lähettää luonnoksen kuntien valmistelun tueksi. Kuntaliiton hallitus päätti lausunnosta 9.3.2017.

Lausunto kokonaisuudessaan liitteenä.