Lausunto valtakunnanvoudinvirastolle 31.5.2017, dnro 466/03/2017, Joonas Jännäri

Kuntaliiton lausunto ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän toiseen mietintöön

Valtakunnanvoudinvirasto on pyytänyt Suomen Kuntaliitto ry:ltä (jäljempänä Kuntaliitto) lausuntoa liittyen ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän toiseen mietintöön.

Kuntaliitto toteaa lausuntonaan kannattavansa lähtökohtaisesti mietinnössä ehdotettuja muutoksia, joiden kautta on mahdollista mm. yhtenäistää ulosottomenettelyä ja täten edistää oikeusvarmuutta. Uudistukset, joiden voidaan odottaa edesauttavan perintätuloksen paranemista ja ennaltaehkäisevän maksulaiminlyöntejä sekä ylläpitävän korkeampaa maksumoraalia, ovat tervetulleita.

Lisäksi hallinnollisten toimintojen sekä puhelin- ja sähköisten palvelujen kehittäminen, jolla helpotettaisiin toisaalta ulosoton hakijoiden yhteydenpitoa ulosottoon sekä yleisesti ulosoton asiakaspalvelua kaikille asiakasryhmille on toivottavaa. Tämän pitäisi mietinnön mukaan edesauttaa sitä, että asiakaspalvelua on nykyistä laajemmin saatavilla, mikä on tervetullut uudistus.

Myös kielivähemmistöjen palvelujen parantamiseen tähtäävät toimet ovat kannatettavia.

Kuntaliiton kannan mukaan organisaatiomuutoksen kautta tavoitellut henkilöstösäästöt ja fyysisen ulosottoverkoston karsiminen ei kuitenkaan saa johtaa ulosottopalveluiden alueellisen saatavuuden heikkenemiseen, vaan niiden palvelut ja alueellinen saatavuus on turvattava myös tulevaisuudessa hyödyntäen edellä mietinnössä kirjattuja tavoitteita ja uudistuksia.

SUOMEN KUNTALIITTO

Arto Sulonen
johtaja, lakiasiat

Joonas Jännäri
lakimies

 

 

 

 

 

 

tags