Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle 22.9.2014, dnro 4001/90/2014, Reijo Vuorento ja Jouko Heikkilä

Kuntatalouden ahdinko syvenee

Kuntaliiton lausunto Kuntatalouden ahdinko syvenee eduskunnan hallintovaliokunnalle 22.9.2014, dnro 4001/90/2014, Reijo Vuorento ja Jouko Heikkilä, löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta. 

tags