Lausunto eduskunnan työelämä ja tasa-arvovaliokunnalle 24.9.2014, dnro 4006/90/2014, Tommi Eskonen

Kuntatalouden tila ja valtion talousarvioesitys vuodelle 2015

Kuntaliiton lausunto: Kuntatalouden tila ja valtion talousarvioesitys vuodelle 2015, eduskunnan työelämä ja tasa-arvovaliokunnalle 24.9.2014, dnro 4006/90/2014, Tommi Eskonen löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta. 

tags