Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 22.9.2014, dnro 4035/90/2014

Kuntatalouden tila ja valtion talousarvioesitys vuodelle 2015

​Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 22.9.2014. Lausunto ohessa pdf-liitteenä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää