Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 1.9.2014, Dnro 3373/90/2014, Anu Nemlander

Kuntoutuksen asiakasyhteistyölain muutosesitys –kuuleminen

​Kuntaliitto on osallistunut kuulemistilaisuuteen ja esittää kannanottonaan seuraavaa:

Rakennepoliittisessa ohjelmassa yhtenä uudistuskohteena on kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien poistaminen kuntien vastuulta. Asia liittyy hallituksen esitykseen kuntoutuksen asiakasyhteistyö lain muuttamisesta. Samassa laissa määritellään myös alueellisesta yhteistyötä ja valtakunnallisesta kuntoutusasiain neuvottelukunnasta.

Kuntaliitto kannattaa kuntien asiakasyhteistyöryhmien lakkauttamista. Kuntaliiton mielestä työryhmien lakkauttamisesta saatu kustannussäästö ei kuitenkaan ole kunnille niin merkittävä, kuin useissa yhteyksissä on esitetty. 

Lakisääteinen alueellinen yhteistyö nykymuodossaan voidaan Kuntaliiton kannanoton mukaan myös poistaa. Kuntaliitto kannattaa kuntoutuksen perusrakenteiden ja -toiminnan vahvistamista esimerkiksi sote–uudistuksen yhteydessä ilman toiminnasta erillisiä kehittämisryhmiä. 

Kuntoutusasiain neuvottelukunnan osalta Kuntaliitto toteaa, että sote–uudistuksen myötä moninkertainen valtakunnallisen työryhmäohjaus ei ole tarpeen. Uuteen sote–rakenteeseen siirryttäessä kaikki sote–sektoria nyt ohjaavat ja kehittävät valtakunnalliset työryhmät ja rakenteet sekä niiden tarkoituksenmukaisuus tulee uudelleen arvioida.  Mahdolliset tarpeen mukaiset uudet valtakunnalliset ohjausmekanismit tulee rakentaa joustaviksi ja käytännön tarpeita tukeviksi niin, että monialaisen yhteistyön tukeminen ja riittävä kuntoutusyhteistyö turvataan kunnissa myös tulevaisuudessa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveys

Anu Nemlander
erityisasiantuntija
tieto-ja taloustiimin esimies

tags
Anu Nemlander

Anu Nemlander

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Vastuualueet
  • terveydenhuollon kansainväliset asiat
  • terveydenhuollon rahoitus-, talous- ja tilastoasiat
  • palveluseteli
  • veteraaniasiat