Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 30.9.2013, S. Siltala, Dnro 3521/90/2013

Lausunto ajokorttilain opetuslupasäännösten muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu luonnos ajokorttilain muuttamiseksi niin, että opetuslupaopetusta koskevia säännöksiä tarkistetaan.

​Esitetyt muutosehdotukset ovat kannatettavia. Muutokset selkeyttävät ja yksinkertaistavat opetuslupaopetusta niin, että sen hinta muodostuu nykyistä kohtuullisemmaksi ja lupaopetukseen liittyneiden autokouluopetusjaksojen saatavuuden ongelmat vähenevät. Esitettyjen korjausten ansiosta opetuslupaopetus palautuu takaisin todelliseksi vaihtoehdoksi hankkia ajokortti kohtuullisin kustannuksin ilman, että liikenneturvallisuuden voitaisiin osoittaa heikkenevän. Muutos lisää sekä ajokorttien hankkijoiden henkilökohtaista että alueellista tasa-arvoisuutta.

Kuntaliiton asiantuntijat kiinnittivät jo nykyisen ajokorttilain säännöksiä valmisteltaessa lausunnossaan huomiota siihen, että silloiset esitykset lisäävät melkoisesti opetusmääriä ja vaikeuttavat opetuslupaopetuksen mahdollisuuksia, vaikka tutkimustuloksia turvallisuusvaikutuksista ei ollut osoittaa. Lisäksi nostettiin esille, että uudet säännökset tulevat nostamaan ajokortin hankinnan kustannuksia 20-30 % ja opetuslupaopetuksessa jopa 100 %. Koska näin näyttää nyt käyvän, on hyvä, että liikenne- ja viestintäministeriö on pikaisesti ryhtynyt toimiin kohtuuttomiin johtavien säännösten korjaamiseksi.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Leena Karessuo
johtaja 

Silja Siltala
liikenneinsinööri
alueet ja yhdyskunnat 

tags