Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 16.1.2014, Matti Holopainen Dnro 5064/90/2013

Lausunto ehdotukseksi kiinteistörekisteriasetuksen (970/1996) muuttamiseksi

Esitetyt muutokset ovat pääosin teknisiä liittyen Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistuksen toteuttamiseen.

Lausuntopyyntö MMM:n luonnoksesta ehdotukseksi kiin-teistörekisteriasetuksen (970/1996) muuttamiseksi

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Esitetyt muutokset ovat pääosin teknisiä liittyen Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistuksen toteuttamiseen.

Lisäksi on esitetty Kiinteistörekisteriasetukseen muutoksia johtuen 1.1.2014 voimaan tulleesta yksityistielain muutoksesta, jolla yksityistierekisteri sisällytettiin osaksi kiinteistötietojärjestelmää. Keskeisiä muutoksia asetukseen on esitetty johtuen kiinteistörekisteriyksiköiden tunnusjärjestelmän muutoksesta. Asetuksen 5a §:ssä on kirjattu, miten toimitaan tilanteessa, jossa rekisteriyksikkö sijaitsee osittain kiinteistörekisteriä pitävän kunnan asemakaava-alueella ja osittain sen ulkopuolella.

 

Kirjausta siitä, miten toimitaan, jos vain vähäinen osa rekisteriyksiköstä on asemakaava-alueen ulkopuolella, olisi tarkoituksenmukaista tarkentaa sanamuotoa siten, että tällöin kunta pitää kiinteistörekisteriä kyseisen rekisteriyksikön osalta. 

 

Kuntaliitolla ei muutoin ole huomauttamista asetukseen esitettyjen muutosten suhteen.

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Leena Karessuo
johtaja, alueet ja yhdyskunnat 

Matti Holopainen
kehittämispäällikkö

tags
Matti Holopainen

Etunimi
Matti
Sukunimi
Holopainen
kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2269
Kännykkä
+358 50 563 4622
Vastuualueet
  • maapolitiikka
  • kiinteistönmuodostus
  • kiinteistöverotus
  • paikkatiedot (GIS)
  • rekisterihallinto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö