Työ- ja elinkeinoministeriö, Dnro 326/03/2017, Vesa-Pekka Tervo 10.4.2017

Lausunto ehdotuksesta Valtioneuvoston asetukseksi Turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta

Asetusehdotuksen mukaan neuvottelukunnan nykyisistä tehtävistä ehdotetaan poistettavaksi seuraava tehtävä:

  • tehdä esityksiä ja aloitteita teknillistä turvallisuutta
  • koskevan tutkimus-, koulutus-, valistus- ja tiedotustoiminnan kehittämiseksi. Tehtävän poistamista perustellaan sillä, että neuvottelukunta voi tarvittaessa ehdotetun 2 §:n 7
  • kohdan perusteella tehdä vastaavia aloitteita.

Kuntaliitto esittää huolellista pohdintaa siitä, onko em. tehtävän poistaminen perusteltua. Tutkimus- koulutus ja tiedotustoiminnan poistaminen asetuksen tekstistä voi huonossa tapauksessa johtaa siihen, että niiden kehittämistä ei priorisoida neuvottelukunnan toiminnassa riittävän korkealle. Tutkimustoimintaa ja muita tietoperusteisuutta vahvistavien aloitteiden antaminen voisi kuitenkin olla suunta, johon neuvottelukunnan toimintaa voitaisiin jopa aiempaa enemmän suunnata. Tutkimustoiminta voi onnistuessaan nostaa esille juuri niitä neuvottelukunnan jäsenten yhdessä jakamia kysymyksiä, joiden perusteella teknisen turvallisuuden kehittämisen keskeisimmät osa-alueet voidaan tunnistaa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen                                        Vesa-Pekka Tervo               

johtaja, alueet- ja yhdyskunnat                 pelastustoimen kehittämispäällikkö