Lausunto oikeusministeriölle 25.9.2014, dnro 3865/90/2014, Saija Haapalehto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kielilain 5 §:n muuttamisesta

Oikeusministeriö on varannut Kuntaliitolle mahdollisuuden antaa lausunto luonnoksesta otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. 

​Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin kunnan valtuuston esityksestä valtioneuvoston asetuksella säätää kaksikieliseksi kesken sen kymmenvuotiskauden, jonka ajaksi valtioneuvosto on säätänyt kunnan yksikieliseksi.

Esityksessä on todettu, että lainmuutos koskee vain yksikielisiä kuntia jotka haluavat tulla kaksikieliseksi, eikä toisinpäin.

Kuntaliitto kiittää lausuntomahdollisuudesta, ja toteaa, että sillä ei ole huomauttamista luonnoksen osalta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Arto Sulonen
johtaja, lakiasiat 

Saija Haapalehto
lakimies

tags
Saija Haapalehto

Etunimi
Saija
Sukunimi
Haapalehto
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2308
Kännykkä
+358 50 567 0862
Vastuualueet
  • kuntalaki
  • kunnallinen päätöksenteko
  • muutoksenhakuprosessi
  • julkisuuslainsäädäntö
  • tietosuojan erityiskysymykset
  • harmaa talous ja korruption vastainen toiminta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet