Liikenne- ja viestintäministeriö, Dnro 347/03/2017, 12.4.2017, Johanna Vilkuna

Lausunto Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut    esteettömiksi -toimenpideohjelmasta 2017-2021

Kuntaliitto pitää toimenpideohjelmaa sisällöltään erittäin hyvänä ja kannatettavana avauksena. Toimenpideohjelman lähtökohtana on huomioitu hyvin YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sen valinnainen pöytäkirja. Kaikille soveltuva suunnittelu ja toimivat ratkaisut sopivat myös vammaisille henkilöille. Toimenpideohjelman toteuttaminen edellyttää viestintää ja konkreettisia toimia laajalta toimijajoukolta. Yhteistyöhön tarvitaan asiakkaita, markkinatoimijoita, viranomaisia, ml. joukkoliikenneviranomaiset.

Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi toimenpideohjelma on hyvä esimerkki muille toimialoille. Saavutettavuusdirektiivi on astunut voimaan joulukuussa 2016 ja sen soveltaminen käynnistyy syyskuussa 2018. Tuohon mennessä myös muilla hallinnonaloilla ja viranomaistahoilla tulee käynnistää palveluiden digitaalisen esteettömyyden kehittäminen.

Toimenpideohjelmassa puhutaan palveluiden esteettömyydestä, mutta esimerkiksi saavutettavuusdirektiivissä puhutaan saavutettavuudesta. Esteettömyydestä puhutaan myös rakennetun ympäristön yhteydessä. Valtioneuvostossa tulisi yhteisesti määritellä käsitteitä ja laatia esteettömyyden sanasto osaksi esimerkiksi Julkisen hallinnon ontologiaa Juhoa, jotta eri lainsäädännössä ja eri yhteyksissä käsitteitä käytettäisiin yhdenmukaisella tavalla. Aika on otollinen terminologisen yhteistyön osalta juuri nyt, kun saavutettavuusdirektiiviä toimeenpannaan.  

Luvussa 3.3 (sivu 14) mainitaan, että ”Liikennevälineiden ja -infran esteettömyystiedot tulee saada määrämuotoisena muiden MaaS-palvelujen edellyttämien tietojen mukana avoimena datana, jotta tieto esteettömyydestä voi siirtyä kuluttajien käyttöön”. Tämä on erittäin hyvä asia, mutta tulee varmistaa, että tietosisällön ja tietomallin määrittelyyn pääsevät mukaan ne tahot, jotka toimittavat ja hyödyntävät kyseistä tietoa. Näin kerättävä tieto voi aidosti palvella käyttäjiä ja palveluiden kehittäjiä. Tiedon määrittely on tärkeää tehdä yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa, sillä erilaisilla vammaisryhmillä on erilaisia tarpeita.

Kuntaliitto esittää, että toimenpideohjelman toimenpiteeksi lisätään vaikutusten arviointi lainsäädännön valmistelussa. Lainvalmistelussa luodaan lähtökohdat myös liikenteen ja viestinnän digitaalisten palvelujen esteettömyyttä edistäville ratkaisuille ja tarjotaan vaikutustietoa poliittisen päätöksenteon pohjaksi.

Toimenpideohjelman lopussa on lueteltu liikennealan esteettömyyttä koskeva lainsäädäntö. Luetteloa voisi täydentää lailla kehitysvammaisten erityishuolloista, jonka 39 § määrittelee kuljetukset erityishuollon saamiseksi.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen

Yksikön johtaja

 

Johanna Vilkuna

Liikenneasiantuntija

 

 

 

 

 

tags

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.