Lausunto ympäristövaliokunnalle, 25.4.2013 Dnro 1628/90/2013, Laura Hassi

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi; koskien aravavuokratalojen lainojen järjestelymahdollisuuksia

Ympäristöministeriö on laatinut luonnoksen kahden lain muuttamisesta. Molemmat lait säätelevät sitä, miten valtio voi joustaa talouskriisiin joutuneen vuokrataloyhtiön aravalainojen järjestelyssä.

Luonnoksessa esitetään lakimuutosta, joka lisää Valtiokonttorin mahdollisuuksia järjestellä talouskriisiin joutuneiden vuokrataloyhtiöiden lainojen takaisinmaksua. Toinen muutos koskee velan kohtuullistamista silloin, kun kiinteistön purku- tai myyntitapauksessa lasketaan kriisiyhtiön maksettavaksi jäävää lainapääomaa.

Esitettyjen muutosten ydintarkoitus on aiempaa paremmin turvata valtion saamisia ja pienentää sen luottotappioriskiä. Esityksen mukaan muutokset ovat vastaantulo, joka on valtiolle huomattavasti edullisempi ratkaisu kuin aravalainajärjestelmän muuttaminen kokonaisuudessa.

Esitykset toteuttavat valtion asuntopoliittisen toimenpideohjelmien kirjauksia. Esitetyt tukimuodot kohdentuvat väestöltään väheneville alueille. Aravavuokra-asuntoja näillä alueilla on esityksen mukaan vajaa 60.000. Suurin osa niistä on kuntien omistuksessa.

Kuntaliiton mielestä esitys on myönteinen askel tavassa hoitaa yksittäisten kriisiin ajautuneiden arava-vuokratalojen tervehdyttämistä. Kriisiyhtiöiden erot tulevat aiempaa paremmin huomioiduiksi ja lainajärjestelyt voidaan räätälöidä aiempaa pidemmälle ajanjaksolle. Lakimuutos helpottaa kriisiyhtiöiden talouden tasapainottamista, mikä estää vuokratason kohtuutonta nousua. Siten myös asukas hyötyy toimenpiteistä.

Kuntaliitto haluaa kiinnittää huomiota vuokrataloyhtiöiden talousongelmien ennaltaehkäisyyn. Vuokrataloyhtiöiden vaikeudet ovat edelleen kasvussa. Yllättävää on ollut kuntaliitosten vaikutus kysynnän nopeaan heikkenemiseen liitoskuntien taajamissa. Tämä näkyy Valtiokonttorissa järjestämättömien saamisten lisääntymisenä.

Kuntaliitto edellyttää, että valtio panostaa ennalta ehkäisevään riskienhallintaan, tulevaisuuden arviointiin ja vuokrataloyhtiöiden elinmahdollisuuksien ennakointiin. Rakennemuutosten vaikutusta seudullisiin asuntomarkkinoihin tulee kyetä arvioimaan, jotta ennakointi on mahdollista. Seurannan lisäksi tarvitaan analyyttista tutkimustietoa ja siihen nojaavaa arviointia tulevaisuudesta. Tiedon ja ennakoinnin tason nostamiseen on syytä herätä ennen kuin se on myöhäistä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Laura Hassi
asumisen asiantuntija  

tags
Laura Hassi

Etunimi
Laura
Sukunimi
Hassi
Asiantuntija, asuntoasiat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2264
Kännykkä
+358 50 562 7665
Vastuualueet
  • kuntien asumisen kehittäminen
  • kuntien palvelu asuntoasioissa
  • valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan ja alan säännöksiin vaikuttaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö