Maa- ja metsätalousministeriö, dnro 231/03/2017, Taina Väre

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi koulujakelutuesta syyslukukaudelle 2017

Kuntaliitto pitää hyvänä EU:n koulujakelutuen tavoitteita eli maataloustuotteiden käytön lisäämistä sekä terveellisten ruokailutottumusten edistämistä tukemalla sekä maitotuotteiden että hedelmien ja vihannesten kulutusta kouluissa ja päiväkodeissa. Em. hyvinvointitavoitteiden lisäksi tarkoituksena on luoda lapsille suhde maatalouteen ja maataloustuotteisiin. Tavoitteet tukevat myös kuntien lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja ruokakulttuurin edistämistavoitteita.

Asetusluonnoksen mukaan tuotteiden valinnassa voidaan huomioida tuotteiden luonnonmukainen tuotantotapa, kausiluonteisuus ja saatavuus, käytettävissä olevan tuen määrä, lyhyet toimitusketjut ja ympäristöhyödyt. Lisäksi valittavien tuotteiden olisi vastattava ravitsemussuosituksia. Kuten asetusluonnoksessa todetaan, lopullinen hankintapäätös tehdään kunnassa. Mikäli kunta painottaa omassa kuntastrategiassaan ja hankinnoissaan lähiruokaa tai luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita, on tarkoituksenmukaista, että myös koulujakelutuen osalta näiden linjausten mukaisia hankintoja voidaan toteuttaa.

Kuntaliitto toteaa, että luonnonmukaisen tuotannon edistäminen ja luomutuotteiden käytön lisääminen on kannatettava asia. Hedelmissä ja vihanneksissa huomattava osa luomutuotteiden tarjonnasta on kuitenkin tuontituotteita. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että koulujakelutukea koskevassa lainsäädännössä tulisi huolehtia, että kotimaiset, sekä tavanomaisesti että luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet, ovat etusijalla. Eli painotus tulisi olla nimenomaan lyhyen toimitusketjun hankinnoissa eli etupäässä paikallisesti ja alueellisesti tuotetuissa tuotteissa varsinkin hedelmien ja vihannesten osalta. Tämä tukisi luontevasti myös koulujakelutuen tavoitetta luoda lapsille suhde maatalouteen ja maataloustuotteisiin. Myös maidon osalta tulisi varmistaa, että kotimainen, sekä tavanomaisesti että luonnonmukaisesti tuotettu maito on etusijalla.

Asetusluonnoksen mukaan tukikelpoisia hedelmiä ja vihanneksia ovat herne, kurkku, porkkana, tomaatti, herukat, mustikka, puolukka, banaani, mandariini ja omena. Jotta tukikelpoinen tuotevalikoima tukisi mm. koulujakelutuen tavoitetta tutustuttaa lapsia alkutuotantoon ja ruokakulttuuriin, tulisi tätä listaa laajentaa muilla kotimaisilla marjoilla (esim. mansikat ja vadelmat) sekä muilla juureksilla porkkanan lisäksi. Puolestaan tuontihedelmät, banaani ja mandariini, voisi olla perusteltua jättää tukikelpoisten tuotteiden ulkopuolelle. Lisäksi vihannes- ja hedelmätuen myöntämisaika voisi alkaa jo 1.8. (luonnoksessa18.9.-29.9.), joka parantaisi eri tuotteiden sesonkiaikojen hyödyntämistä.

Kuntaliitto on tukenut viime vuosina lähiruoan käytön lisäämistä julkisissa ruokapalveluissa ja on mukana mm. EkoCentrian Lähiruokaa NYT -hankkeessa. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että myös Suomen koulujakelustrategia ja koulujakelutuki tukee näitä tavoitteita.  

SUOMEN KUNTALIITTO RY

Jarkko Huovinen                                        Taina Väre
Johtaja, Alueet ja yhdyskunnat                  Erityisasiantuntija

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri