Ulkoasiainministeriölle 22.5.2017, Dnro 402/03/2017, Ida Sulin, Hannele Häkkinen

Lausuntopyyntö Ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen sopimusosapuolten komitean antaman suosituksen seurannasta

Ulkoasiainministeriö pyytää lausuntoa Ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen sopimusosapuolten komitean antaman suosituksen seurannasta. Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen sopimuspuolten komitea antoi 15.6.2015 suosituksen CP(2015)1, joka koskee ihmiskaupan vastaisen asiantuntijaryhmän (GRETA) laatimien ehdotusten (liite I) toimeenpanoa. Asiantuntijaryhmä antoi ehdotuksensa Suomea koskevassa raportissaan GRETA (2015)9. Sihteeristö pyytää hallitukselta tietoja toimista, joihin on ryhdytty GRETA:n tekemien ehdotusten toimeenpanemiseksi. Hallituksen tulee raportoida toimista sopimuspuolten komitealle, jonka on tarkoitus käsitellä asiaa 13.10.2017 pidettävässä istunnossaan.

Ulkoasiainministeriö pyytää jakelussa mainittuja antamaan omalta osaltaan lausunnon toimista, joihin ne ovat ryhtyneet GRETA:n tekemien ehdotusten toimeenpanemiseksi. Tulevaan Suomen hallituksen vastaukseen sisällytettävät osiot pyydetään laatimaan englanninkielellä ja tekstissä tulee mainita, mitä ehdotusta teksti kulloinkin koskee. Vastaukset pyydetään toimittamaan 24.5.2017 mennessä.

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua suosituksista ja nostaa omana lausuntona esiin seuraavat toimenpiteet suosituksiin liittyen:

Recommendations 4, 14 and 15 jointly:

The Association of Finnish Local and Regional Authorities (AFLRA) issued 16.8.2016 instructions (circular letter) to all its member organisations regarding identification of victims of human trafficking and services provided to victims of human trafficking. Members of the AFLRA are all Finnish municipalities and the purpose of the instructions is to ensure that local authorities are aware of their responsibilities towards victims of human trafficking in Finland.

AFLRA takes part in the steering group for the national appeal Yhteisvastuu. The proceeds from the appeal will 2017 be directed to four organisations working with victims of human trafficking. One of the goals is to develop low-threshold services in order to help the wictims of human trafficking. Another goal is to strengthen the cooperation with NGOs and the Finnish authorities.

AFLRA also participates in the HOIKU project run by IOM Finland, which aims a producing guidelines relating to the services provided to victims of human trafficking in Finland.

AFLRA points out that it is important to guarantee new structures when the Finnish social and health care reform is proceeding.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Sami Uotinen
johtava lakimies

tags