Liikenne- ja viestintäministeriö, 6.6.2017, Dnro 475/03/2017, Johanna Vilkuna

Lausuntopyyntö rautateiden velvoiteliikenteen ensi vuoden aikataulujen suunnittelusta

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Lausuntopyynnössä on pyydetty arvioita liikenne- ja viestintäministeriön viime syksynä vahvistamien VR-Yhtymä Oy:n velvoiteliikenteen aikataulujen ja liikenteen lisäysten onnistumisesta ja vaikutuksista vuoden 2018 liikenteen suunnittelua varten.

Kuntaliitto pitää erittäin hyvänä, että ministeriö pyytää alueilta ja kunnista asiasta palautetta ja kokemuksia. Kuntaliitto toteaa, että se ei pysty antamaan yksittäisiä yhteysvälejä koskevaa palautetta. Kuntaliitto pitää hyvin tärkeänä, että velvoiteliikenteen suunnittelussa varmistetaan työssäkäyntialueiden yhteydet ja riittävä palvelutaso. Junaliikenteellä on suuri merkitys kuntien ja alueiden sisäisille ja välisille liikkumismahdollisuuksille ja myös elinvoimalle ja aluetaloudelle. Junaliikenteen palvelutason ennakoitavuus on tärkeää asukkaiden ja elinkeinoelämän ja myös yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta.

Junaliikenteen tukemisessa onkin tärkeää päästä nykyistä pitkäjänteisempään ratkaisuun, vaikka junaliikennettä ollaan avaamassa kilpailulle. Valtion budjetissa tulee osoittaa riittävä rahoitus sille junaliikenteelle, joka ei ole houkuttelevaa markkinaehtoiselle liikenteelle.

SUOMEN KUNTALIITTO

  • Jarkko Huovinen
    johtaja, Alueet ja yhdyskunnat
  • Johanna Vilkuna
    liikenneasiantuntija
tags