Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle, 17.9.2013, Dnro 3231/90/2013, Matti Holopainen

Lausuntopyyntö tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (Digiroad) annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esityksen luonnoksesta. Kuntaliitto katsoo, että ehdotettu muutos Digiroad-tietojen käytön maksuttomuus voi lisätä tietojen käyttöä. Oleellisinta käytännön toiminnassa on, että Digiroad-tietojen ajantasaisuus ja muu laatu saadaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita. 

​Kuntaliitto esittää, että Digiroadin tietojen laadun parantamiseksi kehitetään kuntien ja Digiroad-hallinnon välistä tiedonvälitystä ottamalla käyttöön kuntien rajapintapalvelut mahdollisimman laajasti. Tiedon välityksentoimintaperiaate tulee olla, että tiedon tarvitsija, tässä tapauksessa Digiroad-hallinto, voisi noutaa tarvitsemansa tiedot kunnan rajapintapalvelusta Kuntien PaikkaTietopalvelun kautta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Leena Karessuo
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Matti Holopainen
kehittämispäällikkö

tags
Matti Holopainen

Etunimi
Matti
Sukunimi
Holopainen
kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2269
Kännykkä
+358 50 563 4622
Vastuualueet
  • maapolitiikka
  • kiinteistönmuodostus
  • kiinteistöverotus
  • paikkatiedot (GIS)
  • rekisterihallinto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö