Lausunto valtiovarainministeriön vero-osastolle 18.7.2014, dnro 2908/90/2014, Jukka Hakola

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistöverolain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

​Kuntaliiton 18.7.2014 valtiovarainmisteriön vero-osastolle antama lausunto Luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistöverolain 11 ja 12 §:n muutamisesta löytyy pdf-dokumenttina Liiteet-osiosta.

tags