Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 12.3.2014, Dnro 192/90/2014, Tarja Hartikainen

Luonnos asetukseksi elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle

​Lausunnolla olevan asetusluonnoksen taustalla on EU elintarviketietoasetus, jonka pakolliset elintarviketietoja koskevien vaatimukset astuvat voimaan joulukuussa 2014 ja pakolliset ravintoarvomerkintää koskevat vaatimukset astuvat voimaan joulukuussa 2016. Tietyistä asioista on edelleen säädettävä kansallisesti (kielivaatimukset, erätunnukset, pakkaamattomien elintarvikkeiden tiedot).

Kansallista säädöstä on valmisteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa (kuluttajat, elintarviketeollisuus ja -kauppa, ravintola-ala sekä alkutuotanto). Tavoitteena on ollut löytää kompromissi, jolla turvataan kuluttajalle riittävä tieto niin että vaatimukset ovat mahdollisia toteuttaa ja vaatimusten noudattamista on pystyttävä valvomaan vähittäismyynnissä ja tarjoilupaikoissa.

Asetuksessa säädetään, että kaksikielisessä kunnassa pakkausmerkinnät on tehtävä ainakin suomen ja ruotsin kielellä, yksikielisessä kunnassa ainakin merkinnät kyseisen kunnan kielellä. Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavien tietojen kielivaatimukset ohjeistaa Evira. Kuntaliitto pitää tätä riittävänä.

Pakkaamattomista elintarvikkeista on aina ilmoitettava allergeenit (vähittäismyyntipaikassa ja tarjoilupaikassa). Kuntaliitto pitää kannatettavana myös esitettyä velvoitetta ilmoittaa alkuperämaa myös pakkaamattomista elintarvikkeista. Alkuperämaa on ilmoitettava myös tarjoilupaikassa.

Kansanterveydellisistä syistä edellytetään myös pakkaamattomista ilmoitettavaksi rasvan ja suolan määrä (juustot, makkarat, leikkeleet, leivät). Pieniä tuotemääriä valmistavat paikalliset toimijat on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. 

Pääsääntöisesti tiedot olisi ilmoitettava kirjallisesti myytävän tuotteen läheisyydessä (esite, ilmoitustaulu). Mikäli tämä ei ole mahdollista, tiedot voidaan ilmoittaa kuluttajalle myös suullisesti. Joka tapauksessa tiedot on oltava kirjallisessa tai elektronisessa muodossa elintarvikkeen luovutuspaikassa henkilökunnan ja valvontaviranomaisen helposti saatavilla. Kuntaliitto pitää esitettyä joustomahdollisuutta tarpeellisena.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Hartikainen 
erityisasiantuntija, ympäristöterveys

tags
Tarja Hartikainen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Hartikainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Kännykkä
+358 50 373 8499
Vastuualueet
  • ympäristöterveydenhuolto
  • terveydensuojelu
  • elintarvikevalvonta
  • eläinlääkintähuolto
  • tupakkavalvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Lisätietoa

Työvapaalla 30.4.2020 asti