Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 18.11.2013, Dnro 4149/90/2013, M. Holopainen

Luonnos asetukseksi kiinteistötoimitusmaksusta

Esitys liittyy hallituksen esityksessä HE 144/2013 ehdotettuun kiinteistömaksulain (558/1995) uudistukseen. Maanmittauslaitoksen toimitusmaksujärjestelmän uudistaminen esitetyllä tavalla on perusteltua laitoksen toiminnan tehostamiseksi. Uudistuksessa on asiakaan näkökulmasta keskeistä, että asiakkaan maksama hinta on määritelty siten, että keskimääräisen kustannuksen perusteella maksettava hinta ei ole kohtuuton pienimmissä toimenpiteissä.

On tärkeää, että kuntien asemakaava-alueilla toimituksessa suorittama sovittu työ korvataan myönnettävänä alennuksena maksuun siten, että myönnettävä alennus vastaa riittävän hyvin toteutuneita kustannuksia. Asetusluonnoksessa kunnille on esitetty myönnettäväksi 30 %:n alennus asemakaava-alueilla kunnan omistamalla alueella suoritettavan lohkomisen ja tilusvaihdon toimituskorvauksesta, jos kunta suorittaa hyväksyttävästi kaikki toimituksessa vaadittavat maastotyöt omia rajamerkkejä käyttäen. Se miten hyvin ko. alennus vastaa kunnalle aiheutuneita kustannuksia voidaan arvioida vasta käytännön kokemusten perusteella. Näiden kokemusten perusteella on jatkossa tarpeen arvioida alennuksen kustannusvastaavuutta ja tarvittaessa tarkentaa asetusta vastaavasti.

SUOMEN KUNTALIITTO
Leena Karessuo
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Matti Holopainen
kehittämispäällikkö

tags
Matti Holopainen

Etunimi
Matti
Sukunimi
Holopainen
kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2269
Kännykkä
+358 50 563 4622
Vastuualueet
  • maapolitiikka
  • kiinteistönmuodostus
  • kiinteistöverotus
  • paikkatiedot (GIS)
  • rekisterihallinto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö